Model disclaimer en privacyverklaring

 

Inleiding en toepasselijkheid privacyverklaring

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te
verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Bodudo respecteert de privacy van u als bezoeker en draagt er zorg voor dat de
persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is
van toepassing op de verwerking van alle persoonsgegevens verkregen vanuit een bezoek aan en
gebruik van de website www.bodudo.nl. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming
met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt
gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens
Bodudo verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk
en vrijwillig door de bezoeker ter beschikking is gesteld. Bodudo verzamelt
persoonsgegevens door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van
sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder
ander bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en
telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:
• Om goederen en diensten bij u te installeren/leveren;
• Om u te bellen voor het geval dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;
• U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief aan klanten;
• Het afhandelen van uw betaling;

Bewaartermijn
De persoonsgegevens worden alleen voor boven gestelde doelen verwerkt. Bodudo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de
hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een
wettelijke plicht. Ook de door ons gebruikte programma’s verwijderen automatisch gebruikers- en
gebeurtenisgegevens die ouder zijn dan de bewaarperiode die wij hebben aangegeven.

Beveiliging
Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Bodudo treft
voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd
gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen
en richtlijnen.

Derden
De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.
Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of
rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst. Onze werknemers zijn
verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Ook wordt uw
emailadres niet aan derden verstrekt.

Facebook, LinkedIn en Youtube
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale
netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door
Facebook, LinkedIn en Youtube zelf. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Youtube
(welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens
doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten
U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht
van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens
er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw
persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan
te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de
verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw
persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan
een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een mail te sturen naar info@bodudo.nl.
Vermeld in de e-mail duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. U
krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links
Op de website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. Bodudo kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van
persoonsgegevens door die organisaties. Bodudo raadt de bezoeker aan om de
privacyverklaringen van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de
bedrijfsvoering van Bodudo. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van
onze diensten of websites bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer
Aan het samenstellen van deze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan
het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. Bodudo
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van deze
website. Wij zien daarom af van welke aansprakelijkheid.

Beoordelingen

Bodudo wordt beoordeeld met een

9.6 Arrow right Beoordeel ons

Waar we voor staan

Ervaren elektriciens en installateurs Garanties op product en dienst Energiebesparing en duurzaamheid Hartverwarmende prijzen

Onze diensten

Bekijk alle diensten

Onze werkwijze

Onze werkwijze laat zich het beste omschrijven als professioneel, eerlijk en servicegericht, met oog voor detail. Wij adviseren u helder en vakkundige vooraf, zodat u precies weet wat u van ons kunt verwachten. Wij werken zowel voor de particuliere als voor de zakelijke markt.

Erkende keurmeester NEN-keuringen

NEN-3140
Een partner om samen mee te bouwen Neem vrijblijvend contact op voor de mogelijkheden
Bellen Mailen
Routebeschrijving Gevestigd aan Baetenhof 7 te Weert, Swartbroek. Gelegen naast Ell, Kelpen, Stramproy en Nederweert. Goed bereikbaar via de A2 voor de plaatsen Roggel, Heythuysen, Ittervoort, Neeritter, Baexem, Beegden, Maasbracht, Echt, Horn, Panheel, Roermond, Herten & Linne. Vanuit regio Noord-Brabant; Budel, Valkenswaard, Eindhoven, Heeze en Maarheeze ook via de A2. Rij via de N275-N266 voor de omgeving van Ospel, Someren, Asten, Meijel, Panningen en Helden. Route plannen kan hier